Trocha statistik

Zde uvádím počty, které se podařilo v získat z různých zdrojů. Řada zdrojů uvádí shodné údaje. Ale někdy se počty liší. v tom případě jsou uvedeny rozdílné počty ze všech zdrojů.

Výrobní statistiky secích strojů

rok počet typ
1881 2 důlkový (Sack)
1882 15 důlkový (Sack)
1883 27 důlkový (Sack)
1884 57 důlkový (Sack)
1885 110 důlkový (Sack)
1886 220 důlkový (Sack)
1887 325 Lžičkový patent Melichar
1888 490 Lžičkový patent Melichar
1889 760 Lžičkový patent Melichar
1890 450 Lžičkový patent Melichar
1891 850 Lžičkový patent Melichar