Sekačky

Ve výrobním portfoliu byly sekačky na trávu, obilí, případně kombinované.

Společný katalog sekaček z 20. let