Samovazače

Pokud vím, neměly samovazače nějaké zvláštní jméno, jen je uveden název model V. Vyráběly se ve 3 typových řadách podle šíře 5 - 7 stop. Různé katalogy uváděly odlišná číselná označení. České mají typové označení V65, V66 a V67. Zahraniční katalogy měly jinou čiselnou řadu V95 / V96 / V97 pro Francii nebo V85 / V86 / V87 pro Itálii. Domnívám se, že důvodem mohlo být místní označení jiného stroje, které se shodovalo s českým. Případně, že se tím odlišovalo, kdy byly stroje vyrobeny.

Novější model VK měl již uložení klikové hřídele a rozvodů v kuličkových ložizkách. U nich jsem zase našel označení VK425, VK426 a VK 427.

Katalog - rok ?

alternativní strana 3 pro model VK s kuličkovými ložisky.

Návod - rok 1931

V propagační svazku dobrozdání, kde je uvedeno hodnocení samovazačů od asi 20 zemedělců, se všechny vztahují ke sklizni v roce 1936. Ze všech jsem vybral 2 příklady.

Svazek dobrozdání

Obrazová část

Zkouška samovazače na poli v roce 1928.